Utbildning

-Musikdramatik för barn och unga, Högskolan för scen och musik, Göteborg 2018
-Musikdramatik, Högskolan för scen och musik, Göteborg 2017
-Kandidat, folkmusik. Kungl. Musikhögskolan 2009-2012
-Pedagogisk påbyggnad Kungl. Musikhögskolan 2012
-Musikkonservatoriet Falun, folkmusik, 2008-2009
-Ingesunds Musikhögskola, folkmusik, 2007-2008
-Malungs Folkhögskola 2005-2006
-Estetiska gymnasieprogrammet i Bollnäs, musikdramatik/dans/scenografi 2002-2005

Fiolpedagog

-Mölndals Kulturskola aug - dec 2019
-Öckerö Kulturskola jan - dec 2018
-UFiS (Ung Folkmusik i Stockholm) 2014 – 2016.
-Gästlärare Bollnäs Folkhögskola, folkmusiklinjen 2015-2017.
-Stockholm international school, 2013
-Privat undervisning sedan 2011

Stipendier

-Hugo Alvén-stipendiet 2009
-Kungl. Musikhögskolans stipendium 2012
-Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2018
-Världsarvsstipendiet 2020